SERVEI DIGITAL

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

  • Tot el professorat del Claustre disposa de portàtils a l’aula de professors/es
  • L’aula d’informàtica disposa 30 ordinadors de sobretaula, ben equipats i actualitzats amb els programes de treball necessari per complir amb els objectius de les assignatures que ho requereixen.
  • Es disposa a cada aula de: Portàtil amb connexió a internet amb cable, canó projector, pantalla i equip d’àudio.
  • Cada planta està equipada amb un repetir de senyal wifi per millorar la cobertura en cas de fer ús de portàtils de l’alumnat, tauletes o altres dispositius.
  • El centre disposa de dues fotocopiadores: (accés amb codi)

SERVEIS DIGITALS DE GOOGLE WORKSPACES FOR EDUCATION

  • L’escola disposa dels serveis de Google for education que permeten disposar de correu corporatiu, espai de gestió d’arxius i documents (Drive), Google sites, Google meet i altres que ens permeten dur a terme activitats i gestions en format digital. Tots estan a l’abast de professorat i alumnat.

ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE: CLASSROOM

  • Cada alumne/a accedeix al seu espai virtual d’aprenentatge mitjançant el correu propi del domini @santjaumelesheures.cat
  • Es fa ús a tota la primària, secundària i batxillerat.

CORREU ELECTRÒNIC

  • L’escola disposa del correu electrònic de centre @santjaumelesheures.cat
  • També hi ha un correu electrònic amb el domini propi del centre per a cada cicle i per a cada especialitat.