CURS 2023/2024

 SOM LA TEVA ESCOLA, VENS? 

PORTES OBERTES FEBRER 2024

 

 

 

 

Bons resultats a les proves PAU amb un 100% d’alumnes aprovats/des.
Destacar els resultats del Dani Genov Draganova,Distinció PAU que atorga el Consell Interuniversitari de Catalunya a l’haver obtingut més de 9 a la fase general i amb una nota d’admissió de 13,59 pel grau de Física i Matemàtiques que vol estudiar.
Moltes felicitats a tots i a totes!

Tot l’alumnat del centre ha aprovat les proves PAU i 3 alumnes han rebut la Distinció PAU ( 9 o més nota  a la fase general). A més, la Clara, una alumna nostra, ha obtingut la millor nota(9,9) de la selectivitat a Lleida i la segona de Catalunya.Felicitar a tots/es els/les alumnes i al professorat i a les famílies per aquests excel·lents resultats !!

 

 

EL BATXILLERAT AL SJLH·EXPERIÈNCIES

 

PRESENTACIÓ

La nostra escola té uns trets característics:

– escola concertada i laica

– escola d’una sola línia

– al centre de Lleida

– amb cuina pròpia

– cooperativa de treballadors sense ànim de lucre

– lideratge distribuït

– propera, atenció personalitzada

– famílies que participen activament

– acompanyament des de la llar fins a l’adolescència

Formem persones….

– creatives

– reflexives i crítiques

– emocionalment competents

– preparades per als nous reptes de la societat

….en un entorn proper.

 

El nostre centre, el Col·legi Sant Jaume – Les Heures, té com a objectius principals en tots els nivells:

  • EL RESPECTE A LA PLURALITAT I LA CONVIVÈNCIA.
  • EL FOMENT DE L’ORDRE INDIVIDUAL I DE L’ENTORN.
  • LA RESPONSABILITAT PERSONAL.

Per aconseguir aquests tres objectius educatius realitzem un conjunt d’activitats complementàries que no tan sols
reforcen els coneixements i experiències en l’aula, sinó que complementen i potencien la formació social i ètica que
transcendeix la mera capacitació.

OFERIM una escolaritat completa (des de mesos fins a la incorporació a la Universitat o al món laboral).

PROPOSEM una escola basada en els valors humans on l’alumne se senti estimat, en un entorn proper, fugint de qualsevol tipus de massificació.

PROMOVEM un model d’escola participativa on les famílies tenen un paper fonamental.

FOMENTEM  el plurilingüisme (l’anglès a diferents àrees del currículum des de la Llar
d’infants, el francès introduït a primària i l’alemany a l’ESO. Intercanvis i estades a l’estranger. Preparació exàmens de Cambridge i DELF).

UTILITZEM  les tecnologies, ordinadors i pissarres digitals connectades a internet. Comunicació amb les famílies per e-mail.

POTENCIEM una actitud de respecte mutu tot valorant l’aspecte emocional de les persones (tutories grupals i individuals, tècniques d’estudi, activitats de relaxació i concentració, projectes de mediació entre iguals, treball cooperatiu i per projectes, escacs al currículum,orientació acadèmica i professional, …).

OFERIM una educació compromesa en la dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat (projectes de sensibilització, campanyes de solidaritat, voluntariat …).

ENSENYEM a respectar el medi ambient i el nostre entorn (participem al projecte Agenda
21). Laboratori de Ciències.

SOM un centre formador d’estudiants en pràctiques (Graus de Magisteri, Projecte innovador d’Alternança [Dual], Grau de psicopedagogia …).

DISPOSEM d’una gran varietat de serveis i activitats extraescolars: guarderia, menjador, ludoteca, biblioteca, reforç escolar, esplai, teatre, esports, dansa creativa, jazz fusion, anglès, coral, contacontes, casal d’estiu … i també activitats per a pares i mares i mestres: Club de
lectors, anglès conversa, escola de pares, mindfulness …

PRETENEM dotar els nostres alumnes d’una formació humanística i tecnocientífica bàsica perquè l’adolescent s’integri al món adult amb garanties.

POTENCIEM les actituds reflexives, autònomes, d’iniciativa i tolerants, l’expressió de
les llengües pròpies i estrangeres; l’aplicació de les TIC com a eina bàsica d’aprenentatge.

OFERIM les actituds reflexives, autònomes, d’iniciativa i tolerants, l’expressió de les llengües pròpies i estrangeres; l’aplicació de les TIC com a eina bàsica d’aprenentatge.

EDUQUEM perquè l’alumne sàpiga tractar la informació de forma crítica, perquè valori la bellesa i les manifestacions culturals, tenint cura del propi cos i de la naturalesa.

TREBALLEM el procés de raonament, la planificació i el mètode científic.

ATENEM la diversitat, la feina efectiva i la igualtat d’oportunitats.

DESENVOLUPEM un pla d’acció tutorial actiu que esdevé fonamental, tant per a l’orientació acadèmica i professional com per a la formació personal.