ÒRGANS DE GOVERN

Equip directiu

És l’òrgan col·legiat encarregat d’aplicar les directrius que emet la titularitat i el Consell Escolar. Gestiona i coordina l’escola i la programació general del centre.

Membres Infantil i Primària:

Antonieta Aldabó Rami DIRECTORA

M.Pilar Aragón Castellar SOTSDIRECTORA

Esther Benítez Llona CAP D’ESTUDIS

Carmina Aragón Castellar COORDINADORA PEDAGÒGICA

Membres Secundària i Batxillerat:

Anna Solana Berengué DIRECTORA

Ramon Sardà Curcó CAP D’ESTUDIS

Cèlia Marsellés Vidal SECRETÀRIA TÈCNICA

Cèlia Marsellés Vidal COORDINADORA PEDAGÒGICA

Rosa Víctor Raurich COORDINADORA LINGÜÍSTICA

Consell Escolar

És l’òrgan de participació de tota la comunitat educativa de l’escola.

Claustre de Professors

És l’òrgan de participació de tots els professors de l’escola.

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes

Les funcions de l’AMPA són l’organització i la col·laboració, juntament amb el claustre de professors, en les diverses activitats complementàries i extraescolars del centre.