Oferta Educativa

 

La continuïtat del nostre alumnat des d’educació infantil, passant per la primària i la secundària obligatòria, fins arribar al batxillerat, ens possibilita fer un treball cooperatiu entre els/les mestres d’infantil i de primària i el professorat de secundària i, per conseqüent, treballar amb les famílies de manera més pròxima i efectiva.