OBJECTIUS DE L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

Després d’analitzar els resultats de la diagnosi, l’equip docent va portar a terme una reflexió/debat que ens va ajudar en  la definició dels  objectius de l’EDC.

 OBJECTIUS (específics, mesurables, realistes i temporals) a assolir una vegada identificades les necessitats:

INFANTIL I PRIMÀRIA

  • Objectiu 1: Facilitar diferents eines digitals perquè l’alumnat les apliqui a l’hora de crear continguts i/o recursos.
  • Objectiu 2: Motivar el professorat per fer ús d’aplicacions i programes informàtics que estimulen el coneixement de l’alumnat.  
  • Objectiu 3: Definir i implementar el desplegament curricular complet de la competència digital de l’alumnat per millorar l’aprenentatge. 
  • Objectiu 4: Aplicar diferents eines d’avaluació que ens donin indicadors per poder fer un seguiment de la millora en la competència digital del centre. 

ESO  I BATXILLERAT

  • Objectiu 1: Utilitzar tecnologies digitals per tal que l’alumnat reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge. Potenciar el feedback de la feina realitzada.
  • Objectiu 2: Motivar el professorat per fer ús d’aplicacions i programes informàtics que estimulen el coneixement de l’alumnat.
  • Objectiu 3: Definir el desplegament complet de la competència digital de l’alumnat per establir la línea de centre en l’àmbit digital.
  • Objectiu 4: Fomentar el pensament crític de l’alumnat per tal que verifiqui la informació que troba a internet.