ESCOLARITAT COMPLETA

Acompanyament des de la Llar d’infants fins a la Universitat.

La Llar d’Infants ha de facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

“LA NOSTRA ESCOLA… LA VOSTRA LLAR.”

La convivència parteix de la tolerància i del respecte entre tots els membres de l’escola. Tots tenim els mateixos drets i cal compartir oportunitats i experiències per créixer en un ambient positiu I harmònic.

Les activitats de la vida quotidiana són l’eix central de l’ambient educatiu de la nostra escola.

Des de ben petits fins a Batxillerat, aprenem a reconèixer les diferents emocions i sentiments i expressar-los als altres de manera natural.

Amb el treball cooperatiu vetllem per un desenvolupament curricular competencial i contemplem les diferents intel·ligències.

Estimo, jugo i respecto tots els nens i nenes de l’escola. Les diferències físiques i les creences ens enriqueixen.

La continuïtat del nostre alumnat des d’Educació Infantil, passant per la primària i la secundària obligatòria, fins arribar al batxillerat ens possibilita fer un treball cooperatiu entre els/les mestres d’infantil i de primària i el professorat de secundària i, per consegüent, treballar amb les famílies de manera més pròxima i efectiva.