ELS VALORS DELS NOSTRES PROJECTES

Els valors dels nostres projectes

Potenciació dels idiomes: anglès com a primera llengua estrangera, i francès i alemany, amb estades a Anglaterra i intercanvis amb França i Alemanya, per tal de facilitar i promoure la interacció lingüística amb països de la Unió Europea, i la realització a l’escola de la “International Week of Languages”, amb activitats i xerrades en diferents llengües concentrades en una setmana del curs per aconseguir uns alumnes plurilíngües.


Utilització de tecnologies, familiaritzant l’alumnat amb l’ús dels recursos informàtics multimèdia i audiovisuals al seu abast, per una millora de les competències digitals.


Refermar i estendre els valors específics de la llengua i de la cultura catalanes, mitjançant tot tipus de projectes i activitats molt diverses per conscienciar al nostre alumnat de la importància d’aquests valors.


El servei Psicopedagògic actiu amb què comptem que ajuda els/les nostres alumnes a potenciar les seves capacitats psicoafectives i a millorar en les seves relacions amb ells mateixos/es i amb els altres.


– Projectes de sostenibilitat i medi ambient com el que impulsa l’Ajuntament de Lleida, anomenat Agenda 21, per ajudar al nostre alumnat en la conscienciació mediambiental.


– Projecte “Escucha Camerun”, de conscienciació social amb un entorn més llunyà, el dels nens i les nenes sords de l’escola “Morning Star” del Camerun, per impulsar la col·laboració i la solidaritat, com a valors de la persona així com l’ús de l’anglès com a eina bàsica de comunicació.


– Projectes de solidaritat amb campanyes de recollida d’aliments de la nostra ciutat i recollida d’altres materials per enviar als països més necessitats o a gent propera del nostre entorn, per conscienciar als nostres alumnes de les diferents realitats que ens envolten.