EDUCACIÓ EMOCIONAL I MINDFULNESS

Conjunt d’activitats i experiències orientades a afavorir el creixement personal dels nostres alumnes, implicant-hi tota la comunitat educativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Concepte.

Procés educatiu continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objecte de capacitar l’individu per a afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social. L’educació emocional forma part del desenvolupament integral dels alumnes i engloba totes aquelles CAPACITATS que els permeten controlar i regular les seves emocions i els seus sentiments, i alhora, afavorir l’empatia.

OBJECTIUS GENERAL DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar una millor competència emocional.
 • Desenvolupar l’habilitat d’auto motivar-se.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Aprendre a fluir.

MINDFULNESS. Concepte.

Què és el Mindfulness?

Segons el Dr. Jon Kabat-Zinn (1904), una definició de MINDFULNESS podria ser “la consciència que apareix al prestar deliberadament atenció, en el moment present i sense jutjar, observant com es desplega l’experiència moment a moment”. La pràctica de l’ATENCIÓ PLENA o MINDFULNESS constitueix bàsicament una forma de prestar atenció. Es pot considerar com una habilitat de l’atenció que ens permet centrar la ment en el present.

És un entrenament sistemàtic de la ment que permet desenvolupar recursos interns d’auto observació i autoregulació, oferint la possibilitat de desactivar “ el pilot automàtic” amb el que solem respondre als esdeveniments.

El MINDFULNESS ens ensenya a relacionar-nos amb el que està passant a la nostra vida, aquí i ara, en el moment present. Ens ajuda a recuperar l’equilibri intern, atenent de manera integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit i ens convida a viure de manera plena i en el present. Malauradament, vivim més preocupats pel passat i pel futur i això ens fa reaccionar de manera automàtica i poc adaptativa. Amb la pràctica de l’ATENCIÓ PLENA desenvolupem una major capacitat de discerniment i de compassió.

No es pot transmetre saviesa i coneixement a una altra persona. La llavor ja és allà. Un bon mestre toca la llavor i permet que aquesta desperti, germini i creixi.
Thich Nhat Hanh

Si augmentes la consciència, els canvis en la teva vida venen sols.
Jon Kabat-Zinn

OBJECTIUS GENERALS EN LA PRÀCTICA DE L’ATENCIÓ PLENA, LA SEVA APLICACIÓ I BENEFICIS

 • Crear un espai en que els diferents educadors i alumnes comparteixin una actitud d’atenció plena que millori les seves relacions, la seva salut, el seu aprenentatge i la convivència en la nostra societat.
 • Crear l’actitud basada en la pràctica de l’atenció plena en els alumnes per poder afrontar els reptes i els desafiaments de la societat del coneixement del segle XXI.
 • Promoure la felicitat, la calma, l’harmonia i la convivència.
 • Descobrir el viure conscient i el pensament positiu.
 • Ajudar a descobrir l’autoconsciència, l’autopercepció i el desenvolupament personal.
 • Aconseguir la gestió del pensament, les emocions i la acció en benefici de la convivència.