DOCUMENTACIÓ

El centre organitza tota la documentació en carpetes compartides de Drive i al nostre espai Educamos. El centre està organitzat en àrees i equips docents, a més dels equips impulsors, comissions i equip directiu. Cadascuna d’aquestes estructures treballa de manera interconnectada a ambdós espais.

En aquestes carpetes hi ha tota la informació amb la qual el centre treballa. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, projecte de direcció, etc) fins a llistes d’alumnes o horaris. A més, a secretaria s’arxiven els expedients dels alumnes en format paper.