DIAGNOSI PER L’EDC

INFANTIL I PRIMÀRIA

Breu descripció de les eines utilitzades per a realitzar la diagnosi de centre i aplicació d’aquestes:

Per tal de dur a terme la diagnosi s’ha realitzat:

  • Selfie Alumnat de CS. (5è i 6è)
  • Selfie Professorat
  • Selfie Equip directiu
  • Enquesta a les famílies (Google forms)
  • PGA
  • PEC

Per a la obtenció de resultats, s’han realitzats unes enquestes generades per l’aplicatiu Selfie a tot l’alumnat, professorat i equip directiu, i una enquesta amb Google Forms per a les famílies.

SELFIE és una eina gratuïta i fàcil d’usar que serveix per ajudar els centres educatius a avaluar en quin punt es troben en quant a l’aprenentatge dins l’era digital.

Es revisa el PEC i la PGA del centre.

ESO I BATXILLERAT

Per tal de dur a terme la diagnosi s’ha realitzat:

  • Selfie Alumnat
  • Selfie Professorat
  • Selfie Equip directiu
  • Enquesta a les famílies

Per a la obtenció de resultats, s’han realitzats unes enquestes generades per l’aplicatiu Selfie a tot l’alumnat, professorat i equip directiu, i una enquesta amb Google Forms per a les famílies,

https://education.ec.europa.eu/selfie

SELFIE (https://education.ec.europa.eu/selfie) és una eina gratuïta i fàcil d’usar que serveix per ajudar els centres educatius a avaluar en quin punt es troben en quant a l’aprenentatge dins l’era digital.