ACOLLIDA DIGITAL

Per tal d’acollir les famílies, l’alumnat i el nouvingut/ada, i l’equip docent i el nouvingut/ada s’han confeccionat un protocol d’acollida per facilitar la incorporació a l’equip de qualsevol persona nouvinguda.

L’objectiu principal és facilitar l’ús de les aplicacions i els recursos que el centre fa ús de manera diària, i que totes les persones que formin part de l’escola estiguin connectades per tal que es rebi tota la informació necessària, hi hagi bona comunicació i estigui actualitzada amb tot el que s’esdevingui.

Aquests protocols inclouran aspectes relacionats amb: la gestió de la rebuda digital d’alumnat, famílies i professorat, informació sobre els serveis digitals que l’escola ofereix, normatives d’ús dels dispositius digitals, la gestió de la comunicació i tot allò que contribueixi al seguiment de l’evolució acadèmica del nostre alumnat.

Podeu accedir a la informació, tot clicant damunt de cada imatge.

  • Acollida alumnat
  • Acollida nou professorat
  • Acollida famílies