PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

El nostre centre, el Col•legi Sant Jaume - Les Heures, té com a objectius principals en tots els nivells:

  • EL RESPECTE A LA PLURALITAT I LA CONVIVÈNCIA.
  • EL FOMENT DE L'ORDRE INDIVIDUAL I DE L'ENTORN.
  • LA RESPONSABILITAT PERSONAL.

Per aconseguir aquests tres objectius educatius realitzem un conjunt d'activitats complementàries que no tan sols reforcen els coneixements i experiències en l'aula, sinó que complementen i potencien la formació social i ètica que transcendeix la mera capacitació.

 • OFERIM una escolaritat completa (des de mesos fins a la incorporació a la Universitat o al món laboral).
 • PROPOSEM una escola basada en els valors humans on l’alumne se senti estimat, en un entorn proper, fugint de qualsevol tipus de massificació.
 • PROMOVEM un model d’escola participativa on les famílies tenen un paper fonamental.
 • FOMENTEM el plurilingüisme (l’anglès a diferents àrees del currículum des de la Llar d’infants, el francès introduït a primària i l’alemany a l’ESO. Intercanvis i estades a l’estranger. Preparació exàmens de Cambridge i DELF).
 • UTILITZEM les tecnologies, ordinadors i pissarres digitals connectades a internet. Comunicació amb les famílies per e-mail.
 • POTENCIEM una actitud de respecte mutu tot valorant l’aspecte emocional de les persones (tutories grupals i individuals, tècniques d’estudi, activitats de relaxació i concentració, projectes de mediació entre iguals, treball cooperatiu i per projectes, escacs al currículum, orientació acadèmica i professional, ...).
 • OFERIM una educació compromesa en la dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat (projectes de sensibilització, campanyes de solidaritat, voluntariat ...).
 • ENSENYEM a respectar el medi ambient i el nostre entorn  (participem al projecte Agenda 21). Laboratori de Ciències.
 • SOM un centre formador d’estudiants en pràctiques (Graus de Magisteri, Projecte innovador d’Alternança [Dual], Grau de psicopedagogia ...).
 • DISPOSEM d’una gran varietat de serveis i activitats extraescolars: guarderia, menjador, ludoteca, biblioteca, reforç escolar, esplai, teatre, esports, dansa creativa, jazz fusion, anglès, coral, contacontes, casal d’estiu ... i també activitats per a pares i mares i mestres: Club de lectors, anglès conversa, escola de pares, mindfulness ...
 • PRETENEM dotar els nostres alumnes d'una formació humanística i tecnocientífica bàsica perquè l'adolescent s'integri al món adult amb garanties.
 • POTENCIEM les actituds reflexives, autònomes, d'iniciativa i tolerants, l'expressió de les llengües pròpies i estrangeres; l'aplicació de les TIC com a eina bàsica d'aprenentatge.
 • OFERIM les actituds reflexives, autònomes, d'iniciativa i tolerants, l'expressió de les llengües pròpies i estrangeres; l'aplicació de les TIC com a eina bàsica d'aprenentatge.
 • EDUQUEM perquè l'alumne sàpiga tractar la informació de forma crítica, perquè valori la bellesa i les manifestacions culturals, tenint cura del propi cos i de la naturalesa.
 • TREBALLEM el procés de raonament, la planificació i el mètode científic.
 • ATENEM la diversitat, la feina efectiva i la igualtat d'oportunitats.
 • DESENVOLUPEM un pla d'acció tutorial actiu que esdevé fonamental, tant per a l'orientació acadèmica i professional com per a la formació personal.
Façana de l'escola6
façana primària
Façana de l'escola2
DSC_0067
Façana de l'escola4