ESCOLARITAT COMPLETA

 

Acompanyament des de la Llar d’infants fins a la Universitat.


 

La Llar d’Infants ha de facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes.


La nostra escola… la vostra Llar


CAL ESTABLIR L’ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA PER A AFAVORIR LES RELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.


La convivència parteix de la tolerància i del respecte entre tots els membres de l’escola. Tots tenim els mateixos drets i cal compartir oportunitats i experiències per créixer en un ambient positiu I harmònic.


Les activitats de la vida quotidiana són l’eix central de l’ambient educatiu de la nostra escola.


Des de ben petits fins a Batxillerat, aprenem a reconèixer les diferents emocions i sentiments i expressar-los als altres de manera natural.


Amb el treball cooperatiu vetllem per un desenvolupament curricular competencial i contemplem les diferents intel·ligències.


Estimo, jugo i respecto tots els nens i nenes de l’escola. Les diferències físiques i les creences ens enriqueixen.


La continuïtat del nostre alumnat des d’Educació Infantil, passant per la primària i la secundària obligatòria, fins arribar al batxillerat ens possibilita fer un treball cooperatiu entre els/les mestres d’infantil i de primària i el professorat de secundària i, per consegüent, treballar amb les famílies de manera més pròxima i efectiva.

post_02_1