Batxillerat

·         Humanitats i Ciències Socials.

 ·         Ciències i Tecnologia.