L'APRENENTATGE COOPERATIU A L'AULA

  • AJUDANT COORDINADOR
  • AJUDANT GRUP
  • COL.LABORADOR
  • COORDINADOR
  • PORTAVEU
  • SECRETARI

TREBALLEM EN GRUPS COOPERATIUS

 Aquests són els membres del grup

càrrecs del grup

graella